fbpx
20.2.2018

Chytrá města

Zdravá a častá zeleň zvyšuje atraktivitu města pro obyvatele a zvyšuje místní ceny nemovitostí. Je tak pro lidi evidentně důležitým měřítkem kvality života.

Zelené plochy a parky jsou místem k odpočinku a setkávání, zdrojem inspirace a estetických zážitků. Zeleň významně přispívá k snižování prašnosti a k zlepšování stavu ovzduší, jelikož zabraňujeme tvorbě nebezpečného přízemního ozonu. K dalším funkcím patří snižování hlučnosti – čím hustší a širší porost, tím je jeho efekt na tlumení hluku výraznější. Vegetace ve městě udržuje příjemné mikroklima, v létě má chladící efekt v řádu stupňů. V neposlední řadě pak vyrábí kyslík a zachycuje vodu v krajině.

Brno, 9. 8. 2017

Na základě aktuálních satelitních snímků družice Sentinel 2 dokážeme přesně určit nejen plochu, ale i objem zeleně na území města. Jedná se o analýzu skutečného a aktuálního stavu v daný měsíc. Analýzu je možné udělat pro všechny obce v ČR a lze ji průběžně aktualizovat až 20x ročně v závislosti na meteorologických podmínkách a zájmu klienta.

Naše služba mapuje veškerou zeleň ve městě, včetně zahrádek občanů, travnatých pásů podél ulic nebo areálů firem. Naše informace jsou tak více vypovídající než stávající mapové podklady, které ve většině zachycují jen zelené plochy ve vlastnictví či správě města. Díky pravidelným přeletům družice jsou pak aktuální data k dispozici častěji a levněji než při analýze leteckých ortofotomap. Díky využívání multispektrálních dat dokážeme určit nejen plochu, ale i aktuální objem zeleně, popř. index listové plochy.

Stav a množství zeleně se výrazně mění v průběhu roku. Tuto změnu dokážeme zachytit a změřit. V porovnání s předchozími roky pak dokážeme určit, kdy se jedná o jednotlivý výkyv, a kdy o dlouhodobý meziroční trend. Nejvíce zeleně je na konci jara, přes léto sledujeme dopady sucha a na podzim opětovné oživení s častějšími dešti.

Podívejte se na jednoduché vizualizace stavu a změn zeleně a sledování zástavby.

Brno střed, leden až listopad 2017

Pro spuštění videa klikněte kamkoliv do obrázku.

Sledováním poměru zastavěné plochy a zeleně lze stanovit Zelený index čtvrti či ulice. Podobný index můžeme ale vypočítat i pro celé město, kraj či republiku.

 

Nabízíme monitoring následujících indikátorů:

 • index aktuální plochy veškeré zeleně
  • poměr aktuální plochy zeleně na celkové ploše města
 • index aktuálního množství veškeré zeleně
  • celkové množství zeleně ve městě v t
 • index aktuální zastavěné plochy a vody (budovy, parkoviště, chodníky, atd.)
  • poměr aktuálně zastavěné plochy a vody na celkové ploše města
 • index zeleného města (zeleň vs. zastavěná plocha a voda)
  • poměr mezi aktuální plochou zeleně a zástavby s vodou
 • index kvalita bydlení vztažená k objemu zeleně do 100m od domu
 • index kvalita bydlení vztažená k objemu zeleně do 10 min pěšky
 • index zeleně v porovnání s doporučeními OECD
 • index sucha na území obce
 • městský tepelný ostrov a teplota města v průběhu roku
 • vlhkostní index dle typů zástavby a využití půdy

Region Brna, květen až listopad 2017

Pro spuštění videa klikněte kamkoliv do obrázku.

Pro města toho děláme více. Podívejte se na stránku Smart cities.