fbpx
24.11.2017

Smart Cities B

Budovy dle blízkosti zeleně

Integrace různých druhů nových dat vede k inovacím v oblasti chytrých měst a chytrých vesnic po celé Evropě. Zatímco inteligentní senzory a internet věcí (IoT) pomáhají řešit specifické lokální potřeby, problémy, které se vyskytují ve větším měřítku neřeší. Pozorování Země pomocí satelitů poskytuje nový druh informací, které jsou nepřetržitě monitorovány družicemi a následně využívány jak úředníky, tak i občany.

Celkový pohled

Veřejné správě občas chybí informace o tom, co se aktuálně ve městě děje. V době rychlých změn je nezbytná možnost rychle reagovat. Díky informacím ze satelitů je nyní možné sledovat změnu téměř v reálném čase. Aktuální mapové vrstvy vytvářejí půdu pro nové informační služby pro občany a služby eGovernmentu. Aktuální fotografie města z vesmíru navíc poslouží jako podklady pro propagační materiály podporující značku města. Třeba jako pohlednice města z vesmíru s informacemi o pokroku v agendě smart cities nebo s vyznačením změn, kterých se podařilo v minulém roce dosáhnout.

Zaměřujeme se na čtyři informační kanály pro chytrá města:

Aktuální mapy s detekcí změn

Pravidelné aktuální mapy města jednou za 14-30 dní vám pomáhají udržet krok se změnami, které se ve městě dějí. Lze pomocí nich sledovat stavební aktivitu (a porovnávat ji s vydanými stavebními povoleními), změny ve využívání půdy (poměry zastavěné a nezastavěné plochy) nebo jakoukoliv další změnu.

Stav vegetace a půdní vlhkost

Pomocí satelitů sledujeme stav městské zeleně, parků a lesů. Na základě našich informací dokážete lépe rozhodnout, kde prioritně zalévat, kam poslat pracovníky na obhlídku a kde pozorněji sledovat vývoj. Informace dodáváme ve formě vegetačních map, map vlhkosti půdy a časových analýz s vyznačenými pozitivními a negativními změnami. Více na naší stránce Městská zeleň.

Vitalita městské zeleně

Kvalita ovzduší

Satelit Sentinel 5P dodává každý den informace o koncentracích ozonu, metanu, formaldehydů, aerosolů, oxid uhelnatého, N02 a S02. Vzhledem k nízkému rozlišení (7x7km) vypovídá informace spíše o celkovém trendu než o samotném aktuálním stavu. Zároveň jednoznačně ukazuje, zda znečištění vzniká místně, nebo přichází do města z jiných národních či mezinárodních zdrojů.  Satelitní informace funguje jako vhodný doplněk bodového měření chytrými senzory, ne však jako jejich náhrada. Je ideální k možnosti měření dopadů realizovaných opatření na ochranu ovzduší.

Propady a vzestupy budov, monitorování sesuvů půdy

Dokážeme odhalit vzestupy a propady budov či celých území v řádu milimetrů.  Informaci dodáváme v podobě map s vyznačenou změnou a její velikostí několikrát ročně (dle vašich potřeb). Informace může mít zásadní vliv na územní plánování nebo technické řešení plánovaných staveb.

A vaše chytrá obec?

Zajímá vás, jak využít satelitní data pro vaši obec? Nabízíme školení pro obce, které vás seznámí se základní práci se satelitními daty. Máte jiný nápad? Rádi s vámi probereme i na první pohled nereálné nápady. Neváhejte nás kontaktovat.