Služby na míru

Vaše potřeby, naše řešení: Specializované družicové analýzy

K vašim službám

Pomáháme navrhovat, realizovat a hodnotit projekty specifické pro Vaše odvětví. Nechte nás vyřešit rébusy, které vám nedají spát.

Specifická řešení

Naše pokročilá datová analýza je postavena na pevných základech statistických a programátorských rutin, a je tak spolehlivá a včasná.

Náš přístup

Vědecky podložené metodologie řízená daty

Analýzy založené na cloudu

Integrace Vašich dat

Předpřipravené modulární bloky pro efektivitu

Od rozsáhlých po velmi detailní lokální analýzy

Pestrá paleta vstupů z dálkového průzkumu

Příklady specifických potřeb a našich řešení na míru

 • Zdraví plodin a trend jejich růstu
 • Rozsah poškození plodin
 • Obsah uhlíku v půdě
 • Variabilní organické hnojení
 • Vlhkost půdy
 • Detekce orby
 • Detekce krycích plodin
 • Aktuální pokrytí/využití půdy
 • Historické pokrytí/využití půdy
 • Detekce změn
 • Klimatické předpovědi
 • Městský tepelný ostrov
 • Ohrožení přívalovými povodněmi
 • Znečištění ovzduší
 • Městská zeleň
 • Znečištění ovzduší
 • Rozvoj zástavby
 • Nepropustné povrchy
 • Ztráta půdy
 • Vliv pandemie COVID na znečištění ovzduší