DynaCrop

DynaCrop: Optimalizace hnojení, setí a farmářských operací s pomocí satelitních map

Navštivte webové stránky DynaCrop Rezervujte si schůzku Kontaktujte nás

Získejte inovativní data pro precizní zemědělství

Přesná data jsou základem pro informované rozhodování v zemědělství. Poskytujeme předpisové mapy, monitorování plodin a statistiky polí, které jsou kritickou součástí každého digitálního zemědělského systému. Neustále přidáváme nové funkce, abychom vedli cestu k efektivnímu preciznímu zemědělství.

Nechte technologii na nás, jednoduše integrujte a sledujte tok příjmů!

Naše API je snadno integrovatelné a cenově dostupné. Díky špičkové dokumentací s praktickými příklady od našich klientů téměř nedostáváme technické dotazy. Jako uživatel systému DynaCrop získáváte přístup k celé pleiádě produktů ze satelitních dat. Posuňte zemědělské rozhodování na další úroveň.

DynaCrop, váš partner pro rychlý růst

Zvyšte produktivitu zemědělství díky monitorování ze satelitů. Naše “white-labeů” API je snadno integrovatelné, snižuje vaše obchodní riziko na minimum a zvyšuje hodnotu vašeho digitálního zemědělského systému. Na konci řetězce pak DynaCrop výrazně snižuje potřebu vstupů od agronomů a farmářů.

Výhody pro koncové uživatele

Finanční přínos až 200 €/ha

Zvýšení výnosu o 5-15%

Celková úspora zdrojů o 15-40%

Méně časově náročné plánování operací

Výhody pro partnery

Nejlevnější možnost platby dle skutečného využití

"Hands-on" dokumentace: Swagger, Redoc

REST API, Python SDK, QGIS plugin, Leaflet, webová aplikace

Globální pokrytí

Potřeby agronomů a jak na ně DynaCrop odpovídá

DynaCrop zlepšuje rozhodování v oblastech:

 • Předpisové mapy
 • Prostorová variabilita biomasy a růstu
 • Vymezení aplikačních zón
 • Dlouhodobý potenciál výnosu
 • Aktuální stav pro hdohnojování během sezóny
 • Reprezentativní místa pro odběr vzorků
 • Zóny dlouhodobého potenciálu výnosu
 • Detekce anomálií
 • Organický uhlík v půdě
 • Vlhkost půdy
 • Předpisové mapy
 • Dlouhodobý potenciál výnosu
 • Organický uhlík v půdě
 • Vlhkost půdy
 • Potenciál vodní eroze
 • Vlhkost listu
 • Vlhkost půdy
 • Vývoj během sezóny
 • Detekce stojaté vody, zamokřování
 • Monitorování sucha
 • Vývoj vitality během sezóny
 • Diskolorace rostlin
 • Defoliace/opad listu
 • Detekce poškození plodin
 • Fenologie plodin
 • Statistiky polí
 • Hodnocení fenologie plodin
 • Porovnávání sezón
 • Zralost plodin pro sklizeň
 • Vlhkost listů pro sklizeň