fbpx
9.3.2020

Sentinel 5p

Zaměření Mise Sentinel 5P (Precursor – „předchůdce”) je narozdíl od předchozích systémů specializováno primárně na monitorování atmosféry a sledování vývoje jejího chemického složení prostřednictvím monitoringu koncentrací plynů.

Hlavním měřícím přístrojem družice je spektrometr TROPOMI (TROPOspheric Monitoring Instrument), který detekuje zejména v nejnižších vrstvách atmosféry (troposféra) koncentrace oxidu dusičitého, siřičitého a uhelnatého spolu s koncentracemi methanu, formaldehydu, ozonu a aerosolů. Senzor operuje na vlnových délkách UV, viditelného, infračerveného blízkého a středního záření.

Prostorové rozlišení poskytovaných dat závisí na druhu snímaného stopového plynu a pohybuje se v rozmezí 3,5 – 7 km. Mise byla na oběžnou dráhu vyslána v říjnu 2017, jako náhrada za družici Envisat a do doby, než bude možné využívat data z plánované mise Sentinel 5. Snímané hodnoty pro jednotlivé plyny byly od vypuštění družice pro uživatele dostupné postupně v průběhu měsíců až let. 

Koncentrace NO2 v Číně. Zdroj: World from Space, data: Sentinel 5p

Hlavní oblasti využití dat Sentinel 5P:

  • Monitorování znečištění ovzduší pocházející antropogenních zdrojů jako je doprava nebo průmyslová výroba a přírodních zdrojů jako je sopečná činnost nebo lesní požáry
  • Dlouhodobé sledování vývoje klimatu a atmosféry
  • Sledování koncentrací skleníkových plynů   
  • Monitorování koncentrací ozonu