fbpx
9.3.2020

Sentinel 3

Primárním účelem zaměření mise Sentinel 3 je monitorování širokého spektra parametrů mořské hladiny a oceánů. Svými měřeními navazuje zejména na družice Envisat a CryoSat 2, jelikož pásy snímání těchto systémů a datové specifikace se částečně překrývají.

Pro získávání informací o teplotě, barvě, znečištění nebo výšky vln mořské hladiny, vytváření oceánských předpovědí nebo monitorování ledu, využívá tato družice čtyři hlavní měřící přístroje. Stejně jako předešlé systémy, i Sentinel 3 snímá zemský povrch díky sestavě dvou identických družic, které operují na subpolární dráze tak, že každá z družic se vždy nachází na protilehlé straně Země.

Sentinel 3A byl vypuštěn na oběžnou dráhu v únoru 2016 a Sentinel 3B v květnu 2018. Díky tomu, že hlavním cílem mise je monitorování rozsáhlých vodních ploch, prostorová přesnost družic dosahuje pouze 300 – 1000 m.

Měřící přístroje (senzory):

 • Optické:
  • OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) 
   • 21 spektrálních pásem, 300m rozlišení
   • Šířka záběru snímku 1270 km
  • SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer)
   • 9 spektrálních pásem, rozlišení 500 m a 1 km
   • Šířka záběru snímku 1675/750 km
   • Slouží k zjišťování teploty povrchu nad pevninou a oceány
   • Dvě spektrální pásma jsou určena přímo k monitorování požárů
 • Radarové
  • SRAL (Synthetic Aperture Radar Altimeter)
   • Režim nízkého a vysokého rozlišení
   • Využívá se k altimetrii (měření výšky) – dloudobé změny výšky hladiny oceánů, monitorování proudění, přílivu a odlivu nebo mořského ledu
 • Mikrovlné 
  • MWR (Microwave Radiometer) 
   • Využívá se k podpoře měření SRAL
   • Měří vypařování vody, obsah vodní páry v oblacích nebo tepelné záření vyzařované ze zemského povrchu

Produkty Sentinel 3 a poskytování dat:

 • Data jsou poskytována podle úrovně zpracování a kombinace informací z jednotlivých přístrojů
 • Zpravidla se jedná o Level 0, 1, 2 
 • Level 0 – představuje surová a nezpracovaná data
 • Level 1 – data jednotlivých senzorů po základní atmosférické, geometrické a radiometrické korekci
 • Level 2 – tzv. Synergické produkty – Kombinace dat ze senzoru OLCI a SLSTR ve formě 300m gridu a kombinace těchto senzorů ve formě produktu navazující na data senzoru VEGETATION družice SPOT.

Výstupní produkty kombinace dat z různých senzorů družice Sentinel 3 (ESA)

Hlavní oblasti využití dat Sentinel 3:

 • Sledování stavu zemského povrchu, související s monitorováním klimatických změn a modelováním dlouhodobých scénářů vývoje procesů na Zemi
 • Monitorování hladiny moří a oceánů, výšky vln, kvality a zbarvení vody
 • Studium vývoje ledovců a pohybu mořského ledu
 • Monitorování teploty oceánů a pevniny
 • Detekce požárů
 • Dlouhodobá předpověď počasí