fbpx
25.2.2020

Sentinel 2

Hlavním cílem mise Sentinel 2 je monitorování krajiny, vegetace a mapování změn v území.

Sentinel 2. Zdroj: Airbus Defense and Space

K tomuto účelu je vybavena multispektrálním sensorem (MSI –  MultiSpectral Instrument), který snímá sluneční záření odražené od zemského povrchu ve 13 spektrálních pásmech (od vlnových délek viditelného záření po střední infračervené záření).

Tři z pásem se nacházejí v oblasti blízkého infračerveného záření v oblasti tzv. “red edge”, které je velmi vhodné zejména pro monitorování a zjišťování zdravotního stavu vegetace.

Družice Sentinel 2A byla vypuštěna v červnu 2015 a družice 2B v květnu 2017, obě se pohybují po subpolární dráze tak, že každá z družic se vždy nachází na protilehlé straně Země. Standardní doba oběhu jedné družice je 10 dnů, díky tomu, že kolem Země obíhají dvě identické družice, může být stejné území nasnímáno jednou za 5 dnů. Díky zakulacení Země může být v mírných zeměpisných šířkách (např. poloha České republiky) stejné území nasnímáno dokonce jednou za 2 – 3 dny.

Množství zeleně jih od Brna, 2017. Data: Sentinel 2. Zdroj: World from Space

Družice ukládá data, které jsou nasnímána nad pevninou a pobřežím mezi 56° j. š.  a 83° s. š., k tomu snímá i oblast Středozemního moře, ostrovy EU, všechna uzavřená moře a ostrovy větší než 100 km2. Prostorové rozlišení poskytovaných snímků závisí na vlnových délkách jednotlivých pásem, snímky jsou poskytovány v rozlišení 10, 20 a 60 m. na rozdíl od družice Sentinel 1 jsou data Sentinel 2 závislá na čisté obloze. V případě vysoké oblačnosti tak nejsou data k dispozici.

Podívejte se na další informace o progarmu Copernicus a dalších družicích Sentinel.

 • Výška letu družice Sentinel 2 je 786 km se sklonem k rovníku 98,18°
 • Šířka snímané scény je 290 km
 • Radiometrické rozlišení MSI – 13bitové
Spektrální pásma Sentinel 2. Zdroj: ESA

Produkty Sentinel 2 jsou poskytovány podle stupně zpracování dat na několika úrovních:

 • Level 0 – představuje surová a nezpracovaná data, která nejsou určena běžným uživatelům
 • Level 1A – představují surová a předzpracovaná data, která také nejsou určena běžným uživatelům
 • Level 1B – data určená pro uživatele po základní atmosférické korekci a geometrické korekci
 • Level 1C – Level 1C – data určená pro uživatele, která jsou ortorektifikovaná a převzorkovaná na prostorové rozlišení 10, 20 a 60 m, sestávající se z dlaždic 100 x 100 km
 • Level 2A – data dostupná pro uživatele po atmosférické korekci a ortorektifikaci, sestávající se z dlaždic 100 x 100 km. 

Hlavní oblasti využití dat Sentinel 2:

 • Zjišťování a monitorování zdravotního stavu vegetace
  • Měření množství chlorofylu, obsahu vody, odhady množství uhlíku
 • Monitorování změn v krajině (Land cover, Land use)
 • Precizní zemědělství 
  • Sledování vývoje a aktuálního stavu plodin
  • Variabilní hnojení 
 • Monitorování sněhové pokrývky a ledovců
 • Využití při krizovém řízení  
  • monitorování záplav, požárů, dopadů přírodních katastrof 

Máte zájem o produkty vytovřené z dat Sentinel 2? Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma.