fbpx
25.2.2020

Sentinel 1

Radarový systém Sentinel 1 slouží pro sledování propadů a vzestupů povrchu, vlhkosti půdy či rozsahu polárního ledu.

Sentinel 1. zdroj: ESA

Sentinel 1 byla vůbec první družice mise Sentinel, která byla vyslána na oběžnou dráhu Země. Sentinel 1A byl vyslán v květnu 2014, Sentinel 1B jej následoval v květnu 2016. provoz družice zajišťuje Evropská vesmírná agentura (ESA).

Jedná se o jednofrekvenční radarový systém SAR (Synthetic aperture radar – Radar se syntetickou aperturou) – aktivní systém, který k zemskému povrchu vysílá impulsy elektromagnetického záření a následně přijímá jejich odraz. Měřením doby letu impulzu se následně zjišťuje přesná poloha snímaného objektu.

Standardní doba oběhu jedné družice Sentinel 1 je 12 dnů, díky tomu, že kolem Země obíhají dvě identické družice, může být stejné území nasnímáno jednou za 6 dnů. V případě oblastí nacházejících se ve vyšších zeměpisných šířkách (jako je ČR) je tato doba dokonce jen 1 – 2 dny, jelikož družice zde díky zakulacení Země snímají stejné území častěji.

Povodně v deltě Ebra o po bouři Gloria v roce 2020. Data Sentinel 1. Zpracování World from Space

Velkou výhodou Sentinelu 1 oproti Sentinelu 2 a Sentinelu 3 je schopnost pořizování kvalitních snímků téměř za každého počasí. Radarový signál totiž prochází oblačností a není závislý ani na denním svitu, může proto snímat povrch i v noci. Vzhledem k předpokládané 7 leté životnosti družic se v současné době plánuje vypuštění Sentinelů 1C a 1D, které by měly současný systém doplnit a prodkloužit jeho funkčnost minimálně do roku 2030.

Přečtěte si více o systému Copernicus a dalších satelitech Sentinel.

Systém funguje v pásmu C (5404 MHz), vlnové délky 5,55 cm. Používá duální polarizaci (VV a VH) – družice vysílá i přijímá současně pulsy ve vertikální (V) i horizontální (H) poloze. Kombinace HH-VH nebo HH je primárně aplikována nad zaledněnými oblastmi, VV-VH nebo VV je uplatněna nad ostatními územími. Výška letu družice 693 km se sklonem 98,18°.

Časová dostupnost snímků družice Sentinel 1. Zdroj: ESA

Sentinel 1 poskytuje uživatelům 4 různé režimy snímání zemského povrchu. Hlavní režim snímání probíhající zejména nad zemských povrchem je Interferometric Wide Swath Mode, který poskytuje šířku scény 250 km s prostorovým rozlišením 5 x 20 m. Nad mořem a částečně nad polárními oblastmi je aplikován Extra Wide Swath Mode, který poskytuje prostorové rozlišení 20 x 40 m a šířku scény 400 km. Hlavním režimem snímání nad otevřeným mořem je poté Wave Mode, který snímkuje mořskou hladinu každých 100 km jako obrazovou scénu o velikosti 20 x 20 km s prostorovým rozlišením 5 m. Speciální režimem je Strip Map Mode, který je možné využít pouze při zvláštních požadavcích krizových událostí, prostorové rozlišení je v tomto případě 5 x 5 m a šířka záběru scény 80 km.

Produkty Sentinel 1 jsou poskytovány podle stupně zpracování dat na třech úrovních:

  • Level 0 – představují surová a předzpracovaná data, která nejsou určena běžným uživatelům
  • Level 1 – představují předzpracované snímky, které jsou poskytovány ve dvou typech produktů Single Look Complex (SLC) a Ground Range Detected (GRD). Tato úroveň dat je také nejčastěji využívána pro monitorování kontinentů.
  • Level 2 – Tato úroveň dat je využívána především při monitorování mořské hladiny (sledování větru, vln a mořských proudů).

Hlavní oblasti využití dat Sentinel 1:

  • Monitorování vlhkosti půdy
  • Monitorování mořského ledu
  • Sledování ropných skvrn
  • Monitorování zemětřesení
  • Monitorování hurikánů
  • Monitoring zemědělských plodin

Máte zájem o produkty založené na datech Sentinel 1? Dohodněte si s námi bezplatnou konzultaci.