fbpx
14.8.2019

Znečištění ovzduší

Průměrné koncentarce NO2 v ČR
Koncentrace NO2 v ČR, 2019.

V říjnu 2017 byl do vesmíru vypuštěn satelit Sentinel 5p, aby celosvětově mapoval znečištění ovzduší. Díky jeho datům můžete zjistit dlouhodobý vývoj znečištění ovzduší ve vaší oblasti.

Satelit nese přístroj TROPOMI (Tropospheric Monitoring Instrument), který detekuje množství vybraných atmosférických plynů.  Oproti předchozím satelitům umožňuje až 10x přesnější zobrazování znečištění.

Sentinel 5p měří koncentrace sedmi látek znečišťujících ovzduší (NO2, SO2, CO, CH4, HCHO, O3 a aerosoly) a intenzitu oblačnosti. Každé místo na Zemi snímá jednou za den a jeho prostorové rozlišení je  7 x 3,5 km.

Satelitní monitoring se hodí k analýzám stavu a vývoje znečištění ovzduší v měřítku měst či regionů. Jedná se o doplňující datový zdroj k pozemnímu měření.

Sentinel 5p
Satelit Sentinel 5p

Sentinel 5P je součástí systému Copernicus, který provozuje ve spolupráci Evropská komise a Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA). V rámci programu Copernicus je garantován plný a otevřený přístup k datům a informacím.

Z dalších satelitů pomáháme městům zvládat sucho, analyzovat množství a vývoj zeleně nebo sledovat různé indikátory vývoje města.

Máte zájem o satelitní analýzu ovzduší ve vašem regionu? Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku.