fbpx
 

Praktické informace ze satelitních dat

jsme experti na interpretaci družicových dat

Přinášíme vám pokročilou analýzu a vizualizaci družicových dat a dat systému Copernicus.
Go to Chytré zemědělství

Chytré zemědělství

Monitorování stavu a vývoje plodin, hodnocení půdy, sledování vlhkosti půdy a sucha. ideální pro software pro správu farem, pojišťovny nebo analzýzy potravinové bezpečnosti. Produkty založené na fúzi dat družic Sentinel 1 a Sentinel 2.

Go to Chytrá města a obce

Chytrá města a obce

Hodnocení množství zeleně, identifikace městského tepelného ostrova, analýza zastavěných oblastí, nepropustných povrchů nebo počítání indikátorů udržitelnosti pro územní plánování, strategie přizpůsobení se změně klimatu nebo zapojení veřejnosti.

Go to Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší

Hodnocení koncentrací NO2, SO2, CO, methanu, formaldehydu, aerosolů, PM2,5 a PM10 na základě dat družice Sentinel 5p a Copernicus Atmosphere Monitoring Service. K dispozici pro města, země i kontinenty.

Copernicus

Analýza a zpracování dat, konzultace a podpora využívání dat a služeb Copernicus. Máme zkušenosti s prací s Copernicus Climate Data Store, Copernicus Atmosphere Data Store, CLMS, EMS, EFFIS, GDO a ostatními.

Rádi vám pomůžeme s integrací satelitních dat systému Copernicus do vašeho byznysu, projektů H2020 nebo výzkumných aktivit. Spolupracujeme jako partneři i jako subdodavatelé. Rádi vám pomůžeme s realizací i přípravou projektových podkladů.

O nás

Dáváme družicovým datům smysl.

World from Space je společnost zaměřená na tvorbu aplikací založených na družicovém pozorování Země (EO) a dalších datech, zejména z programu Copernicus.

WFS má zkušenosti se zpracováním družicových dat (multispektrální, SAR), analýzou prostorových a časových dat, vizualizacemi, strojovým učením a integrací do softwarových platforem nebo GIS.

WFS se soustředí na agilní vývoj aplikací s cílem přinášet co nejvyšší přidanou hodnotu za nízké náklady v oblastech zemědělství, měst, kvality ovzduší, rozvojové spolupráce a životního prostředí.

WFS pracuje na zakázkách Evropské vesmírné agentury (ESA), výzkumných projeketch (TAČR, NAZV, H2020) a poskytuje konzultace ohledně využívání a popularizace systému Copernicus. World from Space je inkubován v ESA BIC Brno, účastní se programu Copernicus Incubator a je vítězem Copernicus Masters 2018.

  • AWS, SentinelHub, CreoDIAS

  • Založené na fúzi dat družic Sentinel 1 and Sentinel 2

  • Eo-learn, pytorch, tensorflow

  • Mapy, stories, dashboardy, grafy

Náš tým

Milujeme svou práci a nestydíme se za to

Jan Labohý

CEO
Zkušenosti v oblasti změny klimatu, neziskového sektoru a marketingu dovedly Honzu k poznání, že svět se nejlépe mění pomocí smysluplného podnikání.

Roman Bohovic

CTO
Roman je expertem v oblasti dálkového průzkumu Země. Jeho osobním cílem je dostat vědomosti z vědecké sféry do reálného používání.

Veronika Nováková

Business development
Veronika reprezentuje naši obchodní stránku. V průběhu svých businessových studií si uvědomila, že chce využít svůj potenciál a tvořit něco, co pomáhá lidem.

Mikuláš Muroň

Datový expert
Mikuláš je expertem na automatické zpracování prostorových dat a cloudové aplikace. Kromě práce se věnuje ještě doktorskému studiu na Mendelově Univerzitě.

Simona Bočková

Rozvojová spolupráce, kvalita ovzduší
Simona je expertem na rozvojovou problematiku a dálkový průzkum země. Má zkušenosti z neziskového sektoru a věří, že správné technologie můžou měnit svět a pomáhat lidem.

Matúš Hrnčiar

Radarová data
Matúš je geoinformatik a geolog se zaměřením na využívání satelitních radarových dat pro široké spektrum aplikací.

Jan Chytrý

Geoinformatika
Honza je geoinformatik se specializací na dálkový průzkum Země. Studuje na Masarykově univerzitě, je minimalista a chce bojovat za ochranu životního prostředí.

Kateřina Kührová

Environmentální specialistka
Kateřina je absolventkou oboru Městské inženýrství a v současnosti studuje obor Udržitelný rozvoj. Její vášní jsou udržitelné městské struktury.

Petr Dlouhý

IT specialista

Damián Hruban

GIS, DEM, frontend
Multitalentovaný datový specialista se zálibou v herectví.

Využívají našich služeb

Hlavní klienti a partneři

World from Space je součástí inkubátoru Evropské vsmírné agentury ESA BIC Brno