Zemědělství

Průlomová analytika pro účinnější precizní zemědělství

Mise v zemědělství

  • Poskytovat cenově dostupnou přesnou a na míru šitou analytiku
  • Zlepšovat rozhodování zemědělců na základě objektivních dat
  • Zvyšovat výnosy plodin a ziskovost při současném snižování vstupů
  • Podporovat udržitelné zemědělství a potravinovou bezpečnost

Co nás odlišuje

Jednoduchost

Snadno použitelné výstupy založené na komplexních vědeckých algoritmech

Nejlepší dostupná dokumentace

Důkladná dokumentace opakovaně chválena externími vývojáři

Monitorování nezávislé na počasí

Spolehlivé předpovědi stavu plodin i pod oblaky

Vysoké prostorové rozlišení

Přesné monitorování s rozlišením 3 m užitečné pro pole, sady a vinice

Monitorování vlhkosti půdy

Spolehlivý ukazatel rozložení obsahu vody v půdě na základě radarových dat

Cenová dostupnost

Služby se vyplatí i drobným zemědělcům

Satelitní data představují výkonný nástroj pro zemědělský sektor i v rozsahu, jaký má Brazílie. Se systémem DynaCrop pomáháme našim partnerům činit informovanější rozhodnutí a optimalizovat jejich operace pro maximální efektivitu a produktivitu. Velkoplošné monitorování zdraví plodin, mapování vlhkosti půdy, plánování využití půdy a poskytování dat pro pojištění jsou příklady využití, na kterých pracujeme.

- Lucas Zambianchi

CTO, Previsioni, Brazílie