Výzkum

Integrujte dálkový průzkum Země do vašeho výzkumu pro získání nové perspektivy a podporu inovací

Mise ve výzkumu

Nabízíme flexibilitu a inovativnost v expertní analýze satelitních dat, jež je šitá na míru konkrétních výzkumných a vývojových (R&D) projektů.

Co nás odlišuje

Předpřipravené zpracování dat

Na základě opakovaných případů využití a našich bohatých empirických zkušeností máme dopředu připravené rychle aktivovatelné a interpóperabilní moduly pro zpracování dat.

Rychlé dodání

Pokud jsou požadavky jasně formulovány, produkce dat probíhá rychle. Výzkumné úkoly jsou vždy vyřešeny včas.

Přizpůsobená analýza

Jsme flexibilní v přizpůsobení výstupů. Na základě konkrétních případů využití vybíráme vhodná data, spektrální indexy, metody zpracování, IT přístupy a výsledné ukazatele. Jsme schopni pokročilé vizualizace a komplexní interpretace vyrobených dat.

Strojové učení

Implementujeme modely strojového učení na satelitních a geoprostorových datech. Seznam výzkumných oblastí, kde dosud nebyly plně využity možnosti AI, zůstává velmi dlouhý.