Pozitivní dopad

Lepší životního prostředí a podmínky obyvatel

Mise v oblasti udržitelnosti

Naší prioritou je provádět čistě činnosti s pozitivním dopadem. Satelitní data přinášejí měřitelný vhled do reality, odpovědnost ke změně klimatu a potravinové bezpečnosti. Snažíme se naší prací regenerovat environmentální, ekonomické a sociální systémy.

Co nás odlišuje

Znečištění ovzduší v celostátním měřítku

Zkušenosti s analýzami koncentrace polutantů pro celé země s významným akčním dopadem

Data pro strategie udržitelnosti

Poskytování komplexníxh vhledů ze satelitů pro strategie adaptace na změnu klimatu

Environmentální indikátory

Plocha stromů na obyvatele, Blízkost zeleně k budovám, Podíl aktivní zeleně, Vhodnost pro zelené střechy

Environmentální odpovědnost

Interní praktiky udržitelnosti v souladu s ESG

Satelitní data nám pomáhají odhalit znečištění ovzduší a jeho příčiny v zemích, kde je státní monitoring nespolehlivý. Díky odborným zprávám pomáhá Arnika partnerům na Ukrajině, v Bělorusku, Kazachstánu nebo Gruzii podporovat technická a legislativní řešení ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel, a tím podporuje hlas místních komunit.

- Martin Skalský

předseda výkonné rady, Arnika, Česko