fbpx

LAICA

Změna klimatu zásadně mění fungování řady odvětví ekonomiky a podporuje důraz na řešení zvyšující efektivitu. Družicový monitoring vegetace jako součást trendu digitalizace přináší významnou efektivizaci v pojišťovnictví, zemědělství, správě zeleně a dalších oblastech, kde je třeba znát aktuální stav porostu.

Nedostupnost dat v oblačných obdobích (jaro, podzim) a oblačných oblastech (tropické regiony, Pobaltí, atd.), ale dnes značně limituje jeho využitelnost.

Konsorcium firem WFS a Ximilar proto vytváří službu LAICA, umožňující každodenní sledování a predikování stavu vegetace. Služba funguje na základě fúze více druhů družicových dat za použití metod hlubokého učení.

Projekt „LAICA – Družicové sledování vývoje vegetace metodami umělé inteligence“ (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027239) je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Uložit odkaz do záložek.