23.4.2019

Webové aplikace

Proč mít data schovaná, když je můžete sdílet s veřejností? Vytváříme pro vás interkativní webové aplikace zobrazující výsledky analýz satelitních dat. Zapojování obyvatel do smart city agendy je základní podmínkou dlouhodobého úspěchu v této oblasti. Platforma může fungovat jako nástroj vysvětlování městských politk občanům, jako nezávislý evaluační nástroj nebo jako způsob sběru požadavků veřejnosti.

PLZEŇ 2016-2018: Zeleň ve městě, městský tepelný ostrov a vývoj vlhkosti povrchu: plzen.worldfromspace.cz

Městská zeleň v Brně 2016-2018: zelen.worldfromspace.cz

Skutečně zastavěné území, Brno 2018: zastavba.worldfromspace.cz